Chirurgia rekonstrukcyjna, onkoplastyka

Dr Janusz Jaworowski to jeden z najwybitniejszych specjalistów na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie mikrochirurgii rekonstrukcyjnej, stosowanej w leczeniu ubytków po leczeniu onkologicznym.

W swojej klinice opracowuje innowacyjne techniki i podejścia do rekonstrukcji, u Pacjentek po radioterapii lub wymagających w przyszłości napromieniowania implantów piersi, jak również rekonstrukcji po profilaktycznym usunięciu piersi z powodu obecności patologicznej mutacji BRCA1 lub BRCA2.

Wykonuje także zabiegi rekonstrukcji twarzy z wykorzystaniem implantów po leczeniu onkologicznym.