Biografia

Dr Janusz Jaworowski

posiada 25 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie rekonstrukcyjnej i estetycznej chirurgii plastycznej oraz chirurgii onkologicznej, a przede wszystkim tysiące wyleczonych i usatysfakcjonowanych Pacjentów.

Niejednokrotnie doceniono jego umiejętności zarządzania. Dr Jaworowski pełnił rolę kierownika naukowego zespołów badawczych w kilku wysokobudżetowych projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z funduszy UE (POIG) oraz ze środków krajowych (StrategMed).

Dzięki nieustannemu poszukiwaniu innowacji, dr Jaworowski stał się odkrywcą nowych metod operacyjnych i nowych zastosowań dla mikrochirurgicznych płatów tkankowych w chirurgii rekonstrukcyjnej (płaty perforatorowe). Jest także pionierem stosowania implantów u Pacjentów onkologicznych. Jako pierwszy w kraju wykonywał operacje plastyczne i rekonstrukcyjne z użyciem autorskich systemów nawigacji komputerowej.

Nowatorskie podejście doktora zaowocowało szeregiem nagród za osiągnięcia naukowe, m.in.: Luminatus 2015; Polski Wynalazek 2014 – BioImplant; złoty medal Międzynarodowych Targów Wynalazczości oraz medal Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Francji Concours Lepin, 2014.

W swojej pracy zawodowej doktor Jaworowski zawsze kieruje się słowami przysięgi lekarskiej, pełen szacunku i wdzięczności dla swoich Mistrzów. Służy życiu i zdrowiu ludzkiemu według swojej najlepszej wiedzy, przeciwdziała cierpieniu i chorobom, a Pacjentom niesie pomoc, okazując im należny szacunek i mając na celu wyłącznie ich dobro. Wzbogacając własną wiedzę, chętnie dzieli się nią z innymi lekarzami – zawsze z myślą o zdrowiu Pacjentów.

Doktor Janusz Jaworowski jest członkiem World Professional Association for Transgender Health, Inc. (WPATH).