Publikacje

Dr Janusz Robert Jaworowski jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, opublikowanych w cenionych czasopismach naukowych.