Publikacje

Dr Janusz Robert Jaworowski zalicza się do bardzo wąskiego grona polskich chirurgów plastycznych mogących się poszczycić publikacjami naukowymi w najbardziej prestiżowych czasopismach zajmujących się tematyką chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i twarzowo-szczękowej.

Supporting mandibular resection with intraoperative navigation utilizing Augmented Reality technology – A proof of concept study


Navigation-guided fibula free flap for mandibular reconstruction: A proof of concept study


Supporting Fibula Free Flap Harvest With Augmented Reality: A Proof of Concept Study


Accuracy of experimental mandibular osteotomy using the image – guided sagittal saw


Image – guided bone resection as a prospective alternative to cutting templates – A preliminary study


Contamination of the surgical field in head and neck oncologic surgery


Mięsak gładkokomórkowy ucha – opis przypadku


Navigated surgical tools calibration issue in computer aided tumor resection procedures


Fixation procedure for bone reconstruction in maxillo-faxial surgery


The Maxillo-Facial Surgery System for guided cancer resection and bone reconstruction


Zmiany stereotypu chodu pacjentów po rekonstrukcji żuchwy płatem strzałkowym lub płatem talerza kości biodrowej w przebiegu leczenia nowotworów rejonów głowy i szyi


Regenerative & Functional Medicine


In vivo microtomography in assessment of bone tissue regeneration in bioactive scaffolds


Implantoprotetyczna rehabilitacja pacjentów po leczeniu nowotworów twarzoczaszki – przegląd piśmiennictwa


Intraoral microsurgical anastomosis of the free bony flaps–report on two cases


Major bone defect reconstruction with nanotechnological bioactive scaffold: experimental study on rats


Zastosowanie mikronaczyniowych wolnych płatów powięziowo-skórnych i mięśniowo-skórnych w chirurgii głowy i szyi


Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów po resekcji żuchwy i rekonstrukcji z zastosowaniem unaczynionych płatów z kości strzałki


Leczenie protetyczne po zabiegu resekcji żuchwy i rekonstrukcji płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego


Interdyscyplinarna rehabilitacja pacjentów po operacjach nowotworów w obrębie żuchwy z wykorzystaniem metod implantoprotetycznych–opis przypadków