Doświadczenie

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie rekonstrukcyjnej i estetycznej chirurgii plastycznej oraz chirurgii onkologicznej, a przede wszystkim tysiące wyleczonych i usatysfakcjonowanych Pacjentów. Dr Jaworowski, podczas swojej praktyki zawodowej, wielokrotnie wykonywał innowacyjne operacje plastyczne i rekonstrukcyjne z użyciem autorskich systemów nawigacji komputerowej. W Klinice Chirurgii Plastycznej Timeless podejmuje się najbardziej skomplikowanych operacji rekonstrukcyjnych z zastosowaniem mikrochirurgicznych płatów tkankowych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

2002 - teraz

Budowana od podstaw prywatna działalność lekarska zaowocowała powstaniem nowoczesnej Kliniki Chirurgii Plastycznej Timeless.

Główne obszary działalności Timeless to szeroko rozumiana chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, chirurgia ogólna i onkologiczna. Ekspercki charakter kliniki opiera się na współpracy z najlepszymi specjalistami dermatologii, laryngologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz proktologii, przy jednoczesnym nastawieniu na ciągły rozwój, doskonalenie metod leczenia i tworzenie coraz efektywniejszych procedur medycznych.

Działalność naukowa Kliniki Timeless odbywa się w ścisłej współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską oraz Polskim Bankiem Komórek Macierzystych.

timeless Chirurgia Plastyczna

1995 - 2015

Dr Jaworowski rozpoczął pracę w Centrum Onkologii po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) jako lekarz stażysta, a następnie asystent i starszy asystent w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi. Dr Jaworowski stopniowo budował swoje doświadczenie w chirurgii plastycznej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej, pracując pod kierunkiem wybitnych chirurgów plastycznych: prof. Edwarda Towpika i dr Tadeusza Witwickiego. Szczególne umiejętności z zakresu onkologii i chirurgii szczękowo-twarzowej zdobywał pod kierunkiem dr Stanisława Starościaka, zaś neurochirurgii – pod kierunkiem prof. Romualda Krajewskiego. Współpracując z dr Sławomirem Mazurem uzyskał gruntowne przygotowanie w zakresie leczenia nowotworów piersi. Dwudziestoletnia praca dla Pacjentów onkologicznych zaowocowała unikalnym doświadczeniem, zarówno w dziedzinie chirurgii onkologicznej (setki wykonanych operacji usunięcia nowotworów głowy i szyi oraz piersi), onkologii, jak i chirurgii plastycznej oraz mikrochirurgii rekonstrukcyjnej (kilkaset najtrudniejszych mikrochirurgicznych rekonstrukcji) stosowanej w leczeniu Pacjentów onkologicznych.

W tym samym czasie dr Jaworowski prowadził intensywne prace naukowo-badawcze nad unowocześnieniem metod leczenia rekonstrukcyjnego. Jest autorem grantów badawczych, które zostały docenione i zdobyły finasowanie ze środków krajowych instytucji rządowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Pełnił rolę kierownika projektu BioImplant oraz projektu MentorEye.

2012 - 2015

Pełnienie roli niezależnego konsultanta chirurgii plastycznej dla największego uniwersyteckiego szpitala klinicznego w Polsce. Głównym obszarem działalności doktora było wykorzystanie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej mikrochirurgii w leczeniu Pacjentów po rozległych urazach, powikłaniach po leczeniu chirurgicznym, Pacjentów onkologicznych i Pacjentów po przeszczepach narządów.

We współpracy z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej oraz jej kierownikami: prof. Jackiem Szmidtem i prof. dr hab. Sławomirem Nazarewskim, doktor Jaworowski opracował i realizował program rekonstrukcji tkanek w leczeniu powikłań stopy cukrzycowej i stopy miażdżycowej. Dzięki realizacji tego programu w szpitalu znacznie ograniczono u Pacjentów liczbę wykonywanych amputacji kończyn.

Dr Jaworowski wprowadził do Kliniki Neurochirurgii WUM prof. dr hab. n. med. Andrzeja Marchela we współpracy z doc. Przemysławem Kunertem operacje czynnościowej plastyki i rekonstrukcji porażonej twarzy po uszkodzeniach nerwu twarzowego.

Współpracował też z Kliniką Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, niosąc pomoc najciężej chorym Pacjentom.

2015

Chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna piersi, rekonstrukcje piersi po operacjach nowotworów, operacje oszczędzające oraz radykalne z jednoczasową rekonstrukcją piersi, operacje nowotworów głowy i szyi z jednoczasową rekonstrukcją oraz operacje tarczycy z zastosowaniem zmodyfikowanej metody usunięcia węzłów chłonnych szyi.

2011 - 2015

Praca w roli konsultanta chirurgii plastycznej oraz przeprowadzanie operacji i zabiegów chirurgii plastycznej i estetycznej.

2010 - 2014

W latach 2010–2014 doktor Jaworowski przeszedł szkolenie specjalizacyjne z chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej i estetycznej. Po złożeniu egzaminu przed komisją w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi uzyskał tytuł specjalisty chirurga plastycznego rekonstrukcyjnego i estetycznego. W trakcie szkolenia zdobywał nowe umiejętności w zakresie chirurgii plastycznej i estetycznej pod kierownictwem prof. Józefa Jethona i kierownika specjalizacji dr Katarzyny Osiak, a następnie konsultanta wojewódzkiego i kierownika kliniki CMKP prof. Bartłomieja Noszczyka.

Oprócz realizacji szkolenia, działalność dr Jaworowskiego w klinice była związana z dalszym kształtowaniem doświadczenia w chirurgii rekonstrukcyjnej. Dr Jaworowski jako pierwszy wykonywał operacje wspomagane przez autorski system rekonstrukcji szkieletu twarzoczaszki, chętnie dzieląc się swoimi umiejętnościami z młodszymi asystentami i budując autorytet wśród kolegów chirurgów plastycznych.

2014

Praca w charakterze konsultanta chirurgii plastycznej, wykonywanie operacji i zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej u Pacjentów lecznicy dr Marii Noszczyk.

2014

Udział w operacjach z zakresu chirurgii plastycznej nosa, piersi i sylwetki przeprowadzanych przez wybitnie utalentowanego chirurga plastycznego dr Marka Szczyta.

2010

Praca w roli konsultanta chirurgii plastycznej w klinice zasłużonej w chirurgicznym leczeniu raka głowy i szyi. Kooperacja z dr hab. n. med. Ireneusz Kantorem i dr Bartoszem Wachulskim zaowocowała regularną współpracą na polu rekonstrukcji mikrochirurgicznymi płatami u Pacjentów z nowotworem gardła i krtani.

2008 - 2009

Działalność w charakterze konsultanta chirurgii rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej. Dr Jaworowski we współpracy z profesorem Markiem Piekarczykiem, rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jego asystentami dr n. med. Pawłem Zawadzkim i dr Michałem Szałwińskim zainicjował i rozwinął program rozwoju mikrochirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu Pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Wykonał u Pacjentów kliniki pierwsze operacje rekonstrukcyjne żuchwy z zastosowaniem mikrochirurgicznego płata strzałkowego.

2008

Praca w roli konsultanta chirurgii plastycznej w jednej z najbardziej innowacyjnych klinik chirurgii głowy i szyi. Współpraca z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Kukwą, prof. dr hab. n. med. Antonim Krzeskim i dr Wojciechem Kukwą zaowocowała regularnie działającym programem operacji rekonstrukcji mikrochirurgicznych u Pacjentów okaleczonych przez nowotwory obszaru głowy i szyi.

1997 – 2004

W latach 1997–2004 dr Jaworowski odbył szkolenie specjalizacyjne z chirurgii ogólnej i po złożeniu egzaminu przed komisją w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi uzyskał tytuł specjalisty I stopnia chirurga ogólnego pod kierunkiem wybitnego chirurga dr n. med. Rafała Górewicza. W 2004 roku otrzymał tytuł specjalisty II stopnia chirurga ogólnego pod kierunkiem niezwykle uzdolnionego chirurga dr Tadeusza Młodzianowskiego. Praca w najstarszym warszawskim szpitalu o 200-letniej tradycji ukształtowała fundamenty wiedzy i umiejętności chirurgicznych dr Jaworowskiego.