Ocena wyników złożonych rekonstrukcji kości i tkanek miękkich twarzoczaszki wolnymi płatami z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń u Pacjentów operowanych z powodu nowotworów złośliwych.

Plan naukowy 4.B.2 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Okres realizacji zadania: 2010-2015
Główny autor i wykonawca projektu.