Chirurgia rekonstrukcyjna, onkoplastyka

Dr Janusz Jaworowski to jeden z najwybitniejszych specjalistów na poziomie krajowym i międzynarodowym nie tylko w zakresie chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej, ale także mikrochirurgii rekonstrukcyjnej stosowanej w leczeniu ubytków po leczeniu onkologicznym.

W dziedzinie chirurgii onkoplastycznej opracował kilka nowych technik chirurgicznych – doniosłych zarówno pod względem naukowym, jak i praktycznym. Szczegółowe obszary zainteresowania doktora obejmują szeroko rozumianą rekonstrukcję piersi, mikrochirurgię i rekonstrukcję w obrębie głowy i szyi.

Główne obszary innowacji dotyczą rekonstrukcji żuchwy, szczęki, twarzy, gardła i piersi w oparciu o planowanie i wspomaganie przez autorskie systemy komputerowe.

Oprócz rutynowych sposobów podejścia do rekonstrukcji piersi dr Jaworowski opracowuje obecnie nowsze techniki i podejścia do rekonstrukcji u Pacjentek po radioterapii lub wymagających w przyszłości napromieniowania implantów, jak również rekonstrukcji piersi po profilaktycznym usunięciu piersi z powodu obecności patologicznej mutacji BRCA1 lub BRCA2.

Duże doświadczenie w zakresie poonkologicznej rekonstrukcji piersi pozwoliło także dr Jaworowskiemu opracować nowe aplikacje dla wolnych płatów tkankowych, dzięki którym może proponować najnowocześniejsze rozwiązania dla najtrudniejszych problemów rekonstrukcyjnych swoich Pacjentek.

Dr Jaworowski dzieli się swoją wiedzą wykładając w Polsce i na świecie, jest autorem ponad 60 artykułów naukowych na temat chirurgii rekonstrukcyjnej, komórek macierzystych oraz komputerowego wspomagania operacji plastycznych, publikowanych w światowych czasopismach naukowych.

Zobacz również