Mikrochirurgia i korekta płci

Mikrochirurgia i korekta płci

Dr Janusz Jaworowski jest uznanym i cenionym ekspertem w dziedzinie mikrochirurgii. To specjalna gałęź chirurgii, która podejmuje się działań na najmniejszych strukturach ciała człowieka, w szczególności małych naczyniach krwionośnych i nerwach. Jej znajomość określana jest mianem ukoronowania technik chirurgicznych.

Operacje na tkankach milimetrowej wielkości z wykorzystaniem narzędzi czasem cieńszych od ludzkiego włosa wymagają wielkiej precyzji, doświadczenia i umiejętności. Tylko wieloletni trening na coraz trudniejszych modelach pozwala osiągnąć poziom perfekcji, umożliwiający wykorzystanie mikrochirurgii w praktyce klinicznej. Do takich specjalistów należy dr Janusz Jaworowski.

Dr Jaworowski dzieli się swoim doświadczeniem i ogromną wiedzą mikrochirurgiczną z innymi lekarzami, podczas szkoleń i warsztatów których jest organizatorem. Tylko najlepsi specjaliści podejmują się nauki adeptów technik mikrochirurgicznych.

Ponadto, dr Jaworowski wykorzystuje techniki mikrochirurgiczne podczas rekonstrukcji piersi z tkanek własnych pacjentki – tzw. operacji DIEP lub TRAM. Pozwalają one na odtworzenie piersi ze zbędnych tkanek brzucha w przypadku kompletnej mastektomii. Ten typ operacji staje się złotym standardem rekonstrukcji piersi po leczeniu onkologicznym.

Techniki mikrochirurgiczne znajdują zastosowanie zarówno w operacjach rekonstrukcji uszkodzonych narządów oraz w chirurgii estetycznej. Szczególnym typem zabiegów gdzie biegłość w tworzeniu połączeń między nerwami i naczyniami jest kluczowym elementem sukcesu są operacje korekcji płci.

SRS, czyli Sex Reasignment Surgery to zabieg, podczas którego doświadczony chirurg plastyczny może zaoferować rozwiązanie wieloletniego problemu jakim jest niezgodność identyfikacji płciowej z własnym ciałem. Szczególnie w przypadku zmiany płci z żeńskiej na męską zachodzi konieczność wytworzenia nowego narządu wymagającego własnego ukrwienia. Aby uzyskać najlepszy efekt, zbliżony do naturalnego konieczne jest pobranie fragmentu skóry z innej okolicy ciała wraz z naczyniami krwionośnymi oraz nerwami. Następnie z tego fragmentu formuje się nowy penis, który przy pomocy technik mikrochirurgicznych zespolony jest z naczyniami i nerwami okolicy łonowej. O sukcesie decyduje doświadczenie operatora, stąd tylko nieliczni specjaliści zajmują się korekcją płci kompleksowo.