Досвід

Понад 25 років професійного досвіду в галузі реконструктивної та естетичної пластичної хірургії, а найголовніше – тисячі вилікуваних і задоволених пацієнтів.

Д-р Яворовський під час своєї професійної практики багаторазово виконував інноваційні пластичні та реконструктивні операції з використанням власних систем комп’ютерної навігації.

У клініці пластичної хірургії Timeless д-р Яворовський спеціалізується на широкому спектрі реконструктивних та естетичних операцій, включаючи відновлювальні операції після травм та невдалих процедур, а також реконструкцію грудей, обличчя та інших частин тіла. Клініка також пропонує процедури підняття грудей (мастопексію), збільшення грудей за допомогою імплантатів або власних тканин пацієнта, а також операції з моделювання фігури, такі як абдомінопластика та ліпосакція.

У клініці Renew в Білостоці д-р Яворовський консультує пацієнтів щодо реконструктивних та естетичних операцій, таких як відновлювальні операції після травм, невдалих процедур, реконструкція грудей, операції на обличчі, підняття грудей (мастопексія), збільшення грудей та моделювання фігури.

Prywatna klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i onkologii, obecnie: Klinika Chirurgii Plastycznej Timeless

Budowana od podstaw prywatna działalność lekarska zaowocowała powstaniem nowoczesnej Kliniki Chirurgii Plastycznej Timeless.

Główne obszary działalności Timeless to szeroko rozumiana chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, chirurgia ogólna i onkologiczna. Ekspercki charakter kliniki opiera się na współpracy z najlepszymi specjalistami dermatologii, laryngologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz proktologii, przy jednoczesnym nastawieniu na ciągły rozwój, doskonalenie metod leczenia i tworzenie coraz efektywniejszych procedur medycznych.

Działalność naukowa Kliniki Timeless odbywa się w ścisłej współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską oraz Polskim Bankiem Komórek Macierzystych.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Oddział Chirurgiczny oraz Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Dr Jaworowski rozpoczął pracę w Centrum Onkologii po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) jako lekarz stażysta, a następnie asystent i starszy asystent w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi. Dr Jaworowski stopniowo budował swoje doświadczenie w chirurgii plastycznej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej, pracując pod kierunkiem wybitnych chirurgów plastycznych: prof. Edwarda Towpika i dr Tadeusza Witwickiego. Szczególne umiejętności z zakresu onkologii i chirurgii szczękowo-twarzowej zdobywał pod kierunkiem dr Stanisława Starościaka, zaś neurochirurgii – pod kierunkiem prof. Romualda Krajewskiego. Współpracując z dr Sławomirem Mazurem uzyskał gruntowne przygotowanie w zakresie leczenia nowotworów piersi. Dwudziestoletnia praca dla Pacjentów onkologicznych zaowocowała unikalnym doświadczeniem, zarówno w dziedzinie chirurgii onkologicznej (setki wykonanych operacji usunięcia nowotworów głowy i szyi oraz piersi), onkologii, jak i chirurgii plastycznej oraz mikrochirurgii rekonstrukcyjnej (kilkaset najtrudniejszych mikrochirurgicznych rekonstrukcji) stosowanej w leczeniu Pacjentów onkologicznych.

W tym samym czasie dr Jaworowski prowadził intensywne prace naukowo-badawcze nad unowocześnieniem metod leczenia rekonstrukcyjnego. Jest autorem grantów badawczych, które zostały docenione i zdobyły finasowanie ze środków krajowych instytucji rządowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Pełnił rolę kierownika projektu BioImplant oraz projektu MentorEye.

Warszawski Uniwersytet Medyczny – Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

Pełnienie roli niezależnego konsultanta chirurgii plastycznej dla największego uniwersyteckiego szpitala klinicznego w Polsce. Głównym obszarem działalności doktora było wykorzystanie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej mikrochirurgii w leczeniu Pacjentów po rozległych urazach, powikłaniach po leczeniu chirurgicznym, Pacjentów onkologicznych i Pacjentów po przeszczepach narządów.

We współpracy z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej oraz jej kierownikami: prof. Jackiem Szmidtem i prof. dr hab. Sławomirem Nazarewskim, doktor Jaworowski opracował i realizował program rekonstrukcji tkanek w leczeniu powikłań stopy cukrzycowej i stopy miażdżycowej. Dzięki realizacji tego programu w szpitalu znacznie ograniczono u Pacjentów liczbę wykonywanych amputacji kończyn.

Dr Jaworowski wprowadził do Kliniki Neurochirurgii WUM prof. dr hab. n. med. Andrzeja Marchela we współpracy z doc. Przemysławem Kunertem operacje czynnościowej plastyki i rekonstrukcji porażonej twarzy po uszkodzeniach nerwu twarzowego.

Współpracował też z Kliniką Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, niosąc pomoc najciężej chorym Pacjentom.

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, Oddział Chirurgii Onkologicznej

Pełnienie roli niezależnego konsultanta chirurgii plastycznej dla największego uniwersyteckiego szpitala klinicznego w Polsce. Głównym obszarem działalności doktora było wykorzystanie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej mikrochirurgii w leczeniu Pacjentów po rozległych urazach, powikłaniach po leczeniu chirurgicznym, Pacjentów onkologicznych i Pacjentów po przeszczepach narządów.

We współpracy z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej oraz jej kierownikami: prof. Jackiem Szmidtem i prof. dr hab. Sławomirem Nazarewskim, doktor Jaworowski opracował i realizował program rekonstrukcji tkanek w leczeniu powikłań stopy cukrzycowej i stopy miażdżycowej. Dzięki realizacji tego programu w szpitalu znacznie ograniczono u Pacjentów liczbę wykonywanych amputacji kończyn.

Dr Jaworowski wprowadził do Kliniki Neurochirurgii WUM prof. dr hab. n. med. Andrzeja Marchela we współpracy z doc. Przemysławem Kunertem operacje czynnościowej plastyki i rekonstrukcji porażonej twarzy po uszkodzeniach nerwu twarzowego.

Współpracował też z Kliniką Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, niosąc pomoc najciężej chorym Pacjentom.

Centrum Medycyny Estetycznej Carpe Diem

Chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna piersi, rekonstrukcje piersi po operacjach nowotworów, operacje oszczędzające oraz radykalne z jednoczasową rekonstrukcją piersi, operacje nowotworów głowy i szyi z jednoczasową rekonstrukcją oraz operacje tarczycy z zastosowaniem zmodyfikowanej metody usunięcia węzłów chłonnych szyi.

Samodzielny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego – Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Warszawa

Praca w roli konsultanta chirurgii plastycznej oraz przeprowadzanie operacji i zabiegów chirurgii plastycznej i estetycznej.

Lecznica Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging Melitus

W latach 2010–2014 doktor Jaworowski przeszedł szkolenie specjalizacyjne z chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej i estetycznej. Po złożeniu egzaminu przed komisją w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi uzyskał tytuł specjalisty chirurga plastycznego rekonstrukcyjnego i estetycznego. W trakcie szkolenia zdobywał nowe umiejętności w zakresie chirurgii plastycznej i estetycznej pod kierownictwem prof. Józefa Jethona i kierownika specjalizacji dr Katarzyny Osiak, a następnie konsultanta wojewódzkiego i kierownika kliniki CMKP prof. Bartłomieja Noszczyka.

Oprócz realizacji szkolenia, działalność dr Jaworowskiego w klinice była związana z dalszym kształtowaniem doświadczenia w chirurgii rekonstrukcyjnej. Dr Jaworowski jako pierwszy wykonywał operacje wspomagane przez autorski system rekonstrukcji szkieletu twarzoczaszki, chętnie dzieląc się swoimi umiejętnościami z młodszymi asystentami i budując autorytet wśród kolegów chirurgów plastycznych.

Klinika Chirurgii Plastycznej dr Szczyt

Praca w charakterze konsultanta chirurgii plastycznej, wykonywanie operacji i zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej u Pacjentów lecznicy dr Marii Noszczyk.

Klinika Otolaryngologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Oddział Otolaryngologiczny Szpitala Bródnowskiego

Udział w operacjach z zakresu chirurgii plastycznej nosa, piersi i sylwetki przeprowadzanych przez wybitnie utalentowanego chirurga plastycznego dr Marka Szczyta.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii

Praca w roli konsultanta chirurgii plastycznej w klinice zasłużonej w chirurgicznym leczeniu raka głowy i szyi. Kooperacja z dr hab. n. med. Ireneusz Kantorem i dr Bartoszem Wachulskim zaowocowała regularną współpracą na polu rekonstrukcji mikrochirurgicznymi płatami u Pacjentów z nowotworem gardła i krtani.

Szpital Czerniakowski w Warszawie, Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii i Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej

Działalność w charakterze konsultanta chirurgii rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej. Dr Jaworowski we współpracy z profesorem Markiem Piekarczykiem, rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jego asystentami dr n. med. Pawłem Zawadzkim i dr Michałem Szałwińskim zainicjował i rozwinął program rozwoju mikrochirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu Pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Wykonał u Pacjentów kliniki pierwsze operacje rekonstrukcyjne żuchwy z zastosowaniem mikrochirurgicznego płata strzałkowego.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego, IV Oddział Chirurgii Ogólnej

W latach 1997–2004 dr Jaworowski odbył szkolenie specjalizacyjne z chirurgii ogólnej i po złożeniu egzaminu przed komisją w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi uzyskał tytuł specjalisty I stopnia chirurga ogólnego pod kierunkiem wybitnego chirurga dr n. med. Rafała Górewicza. W 2004 roku otrzymał tytuł specjalisty II stopnia chirurga ogólnego pod kierunkiem niezwykle uzdolnionego chirurga dr Tadeusza Młodzianowskiego. Praca w najstarszym warszawskim szpitalu o 200-letniej tradycji ukształtowała fundamenty wiedzy i umiejętności chirurgicznych dr Jaworowskiego.