Kursy dla lekarzy

Dr Janusz Jaworowski jest autor i głównym wykładowcą nowatorskiego projektu naukowo-szkoleniowego dla lekarzy z zakresu mikrochirurgii rekonstrukcyjnej: „Polska Akademia Mikrochirurgii”