Modele piese catia

Programul CATIA permite în orice moment al modelării modificarea tipului găurilor, poziţionarea centrelor şi toti parametrii asociaţi. Se apasă pictograma Exit Workbench (Fig. 3,5) pentru a face trecerea între modulele CATIA Sketcher şi CATIA part Design. În acesta DIN urmă, se foloseşte Instrumentul de modelare Pad pentru a extruda profilul trasat antérieur. Astfel, în figura 3,6, în fereastra de boîte de dialogue Définition, în Zona première limite, în Câmpul type se alege opţiên dimension, iar în Câmpul length se introduire valoarea de 33 mm. în Câmpul sélection al zonei Profile/surface se selectează DIN arborle de specificaţii schiţa Sketch. 1. Trecerea între cele douà module (CATIA Sketcher si CATIA part Design) se realizeazã cu ajutorul instrumentului Exit Workbench, prezent pe bara de Instrumente Workbench. În figura 5 este reprezentat corpul tridimensionnel al piesei, obtinut prin extrudare cu ajutorul instrumentului de modelare Pad DIN modulul CATIA part Design. Fig. 17. définition de l`arbre de dialogul Fig.

18. Modelul 3D al arborlui în prima etapă, se foloseşte modulul CATIA Sketcher pentru a Trasa profilul unui dreptunghi de dimensiuni 115 ́ 58 mm în un XY ales DIN arborle de specificaţii. Accesarea modulului se face din meniul Start-> conception mécanique-> Sketcher (Fig. 3,2). Utilizatorul alege un de lucru efectuând click pe simbolul acestuia sau din lista prezentă în arbore (Fig. 3,3). Modelul bosajului creat este prezentat n Fig. 3, sistemul adaugnd automat numele habiliati la arbore de comenzi aflat n partea stnga a ecranului de lucru. Distanta dintre douà cercuri, PE Directie verticalã si orizontalã este de 46 mm, conforme cu desenul DIN Figura 1. Odatã cu adãugarea constrângerilor de verticalitate, orizontalitate, tangentã, coincidentã si de dimensiuni, profilul este Complete definit, iar utilizatorul îl poate utiliza, spre exemplu, în modulul CATIA part Design pentru a obtine un Corp tridimensionnel.

. Crearea unui bosaj n un XY se face parcurgnd urmatoarele Etape:-n dialogul traduction Definition (Fig. 16) se Activeaza Optien duplicate; Pentru crearea NTR-un solide a unei habiliati de Tip Gaura (Optiue Hole) se procedeaza astfel:-se introduire n cmpul chacun valoarea Dorita pentru unghi (de exemplu, 40O); -Vérifié afiseaza numarul constrngerilor verificate; Fig. 12. Selectarea ira Fig. 13. Rezultatul aplicarii constrngerii de contact Fig. 23. Desenarea celuJe de-Al doilea CERC Fig. 24. Desenarea unui CERC concentrique cu primul-n fereastra de Dialog filet de bord définition se Introduction parametri doriti: Raza de racordare de 5mm (Fig. 7); -Pas mis à jour afiseaza numarul de constrngeri care trebuie reactualizate; Pentru deschiderea unui fisier PIESA, antérieur creat, se procedeaza astfel:-impossible afiseaza numarul de constrngeri imposibile, adica situatiile n Care Geometria nu este compatibile cu constrngerea; Fig.

1.