Dr Janusz Jaworowski to uznany specjalista na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie mikrochirurgii rekonstrukcyjnej.

W swojej klinice Timeless Chirurgia Plastyczna opracowuje innowacyjne techniki i podejścia do rekonstrukcji, u Pacjentek po radioterapii lub wymagających w przyszłości napromieniowania implantów piersi, jak również rekonstrukcji po profilaktycznym usunięciu piersi z powodu obecności patologicznej mutacji BRCA1 lub BRCA2.

Wykorzystuje techniki mikrochirurgiczne podczas rekonstrukcji piersi z tkanek własnych – tzw. operacji DIEP lub TRAM, odtwarzając piersi ze zbędnych tkanek brzucha.