Zmiany stereotypu chodu pacjentów po rekonstrukcji żuchwy płatem strzałkowym lub płatem talerza kości biodrowej w przebiegu leczenia nowotworów rejonów głowy i szyi

Streszczenie Wstęp: Techniki chirurgii rekonstrukcyjnej z przeniesieniem wolnych płatów kostnych pozwalają na odtworzenie usuniętego wraz z nowotworem fragmentu kości twarzoczaszki i tkanek miękkich. Umożliwiają one prawidłowe funkcjonowanie i zachowanie walorów estetycznych pomimo rozległej resekcji. Wiążą się jednak z zaburzeniami funkcjonalnymi w okolicy, z której przeszczep został pobrany.