Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Autor i pomysłodawca projektu, Kierownik Projektu
Zwiększająca się ranga ochrony zdrowia człowieka, starzenie się społeczeństwa, dążenie do poprawy jakości życia oraz wzrastająca liczba zachorowań na choroby cywilizacyjne stymulują rosnące zapotrzebowanie na nowe, lepsze produkty medyczne i metody leczenia. Głównym celem projektu jest opracowanie polskiego komplementarnego systemu komputerowo-molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia chorób nowotworowych, stanowiących drugą co do częstości przyczynę zgonów w Polsce i 17% przyczyn utraty zdrowia. Rozwój proponowanych technologii wpisuje się w obszar osiągnięcia zasadniczego postępu w zakresie zwalczania (profilaktyki i leczenia) chorób cywilizacyjnych, jakimi są nowotwory, bazując na wynikach badań naukowych i prac rozwojowych nad personalizacją i rozwojem automatyzacji w leczeniu chirurgicznym chorób nowotworowych. Projekt w szczególności koncentruje się na opracowaniu nowatorskiego medycznego systemu nawigacji chirurgicznej (MentorEye) wspomaganego molekularnym mechanizmem działania swoistych nowotworowo wektorów rAAV w celu śródoperacyjnego wykrywania tkanki nowotworowej dla jej całkowitego usunięcia. Osiągnięcie celu projektu wiąże się z:

  1. opracowaniem nowatorskiej technologii komputerowej i molekularnej;
  2. przeprowadzeniem jej przedklinicznej oceny (in vitro oraz in vivo na zwierzętach) w celu przygotowania do dalszych badań klinicznych;
  3. opracowaniem innowacyjnej metody leczenia chirurgicznego nowotworów.

Osiągnięcie ambitnego celu postawionego w projekcie wymaga zaangażowania najlepszych uczelni i przedsiębiorców prowadzących badania w obszarze tematyki projektu i dysponujących bogatym doświadczeniem oraz odpowiednim zapleczem aparaturowym i technicznym.