Ocena czystości pola operacyjnego podczas długich zabiegów chirurgicznych u pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

Plan naukowy 4.B.1. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Pomysłodawca i koordynator koła studenckiego realizującego projekt