Leczenie protetyczne po zabiegu resekcji żuchwy i rekonstrukcji płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego

Streszczenie Wstęp. Zaburzenia fizyczne i czynnościowe, związane z chirurgicznym leczeniem nowotworów w obrębie żuchwy, ale także stosowanym leczeniem uzupełniającym w postaci chemio-i radioterapii, które niosą ryzyko wystąpienia wielu powikłań miejscowych i ogólnych, stanowią wyzwanie dla zespołów klinicznych zajmujących się leczeniem protetycznym tej grupy pacjentów. Cel pracy. Ocena wyników leczenia protetycznego u chorych po resekcji żuchwy z powodu nowotworów oraz