Implantoprotetyczna rehabilitacja pacjentów po leczeniu nowotworów twarzoczaszki – przegląd piśmiennictwa

Streszczenie W wyniku rozległych zabiegów ablacyjnych u pacjentów leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi dochodzi do znacznego upośledzenia morfologicznego i czynnościowego narządu żucia. Ubytek tkanek twardych i miękkich, deformacje i inne powikłania pozabiegowe ograniczają możliwości leczenia protetycznego. Obecnie rozwój implantoprotetyki umożliwia opracowanie postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego, które pozwala na znaczną poprawę stosunków artykulacyjno-zwarciowych nawet u pacjentów