Samodzielny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego – Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Warszawa

W latach 2010–2014 doktor Jaworowski przeszedł szkolenie specjalizacyjne z chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej i estetycznej. Po złożeniu egzaminu przed komisją w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi uzyskał tytuł specjalisty chirurga plastycznego rekonstrukcyjnego i estetycznego. W trakcie szkolenia zdobywał nowe umiejętności w zakresie chirurgii plastycznej i estetycznej pod kierownictwem prof. Józefa Jethona i kierownika specjalizacji dr Katarzyny Osiak, a następnie konsultanta wojewódzkiego i kierownika kliniki CMKP prof. Bartłomieja Noszczyka.

Oprócz realizacji szkolenia, działalność dr Jaworowskiego w klinice była związana z dalszym kształtowaniem doświadczenia w chirurgii rekonstrukcyjnej. Dr Jaworowski jako pierwszy wykonywał operacje wspomagane przez autorski system rekonstrukcji szkieletu twarzoczaszki, chętnie dzieląc się swoimi umiejętnościami z młodszymi asystentami i budując autorytet wśród kolegów chirurgów plastycznych.