Klinika Otolaryngologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Oddział Otolaryngologiczny Szpitala Bródnowskiego

Praca w roli konsultanta chirurgii plastycznej w klinice zasłużonej w chirurgicznym leczeniu raka głowy i szyi. Kooperacja z dr hab. n. med. Ireneusz Kantorem i dr Bartoszem Wachulskim zaowocowała regularną współpracą na polu rekonstrukcji mikrochirurgicznymi płatami u Pacjentów z nowotworem gardła i krtani.