Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Oddział Chirurgiczny oraz Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Dr Jaworowski rozpoczął pracę w Centrum Onkologii po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) jako lekarz stażysta, a następnie asystent i starszy asystent w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi. Dr Jaworowski stopniowo budował swoje doświadczenie w chirurgii plastycznej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej, pracując pod kierunkiem wybitnych chirurgów plastycznych: prof. Edwarda Towpika i dr Tadeusza Witwickiego. Szczególne umiejętności z zakresu onkologii i chirurgii szczękowo-twarzowej zdobywał pod kierunkiem dr Stanisława Starościaka, zaś neurochirurgii – pod kierunkiem prof. Romualda Krajewskiego. Współpracując z dr Sławomirem Mazurem uzyskał gruntowne przygotowanie w zakresie leczenia nowotworów piersi. Dwudziestoletnia praca dla Pacjentów onkologicznych zaowocowała unikalnym doświadczeniem, zarówno w dziedzinie chirurgii onkologicznej (setki wykonanych operacji usunięcia nowotworów głowy i szyi oraz piersi), onkologii, jak i chirurgii plastycznej oraz mikrochirurgii rekonstrukcyjnej (kilkaset najtrudniejszych mikrochirurgicznych rekonstrukcji) stosowanej w leczeniu Pacjentów onkologicznych.

W tym samym czasie dr Jaworowski prowadził intensywne prace naukowo-badawcze nad unowocześnieniem metod leczenia rekonstrukcyjnego. Jest autorem grantów badawczych, które zostały docenione i zdobyły finasowanie ze środków krajowych instytucji rządowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Pełnił rolę kierownika projektu BioImplant oraz projektu MentorEye.