Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych o akronimie Bio-Implant 2010-2014.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Priorytetu 1, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2)

Główny autor i pomysłodawca oraz kierownik części medycznej Projektu

Głównym celem projektu było opracowanie nowoczesnych technologii w zakresie inżynierii tkankowej, wspomagających leczenie chorób nowotworowych, stanowiących drugą co do częstości przyczynę zgonów i 17% przyczyn utraty zdrowia. Rozwój tych technologii wpłynął na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej biotechnologii, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego kraju i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Projekt koncentrował się na opracowaniu i przygotowaniu do wdrożenia nowatorskich produktów inżynierii tkankowej (bioimplantów) wspomagających regenerację i odtworzenie rozległych ubytków tkanek kostnych, które powstają w wyniku usuwania nowotworu. Jako efekt końcowy projektu opracowano metodę leczenia onkologicznych ubytków kostnych w okolicy twarzoczaszki człowieka z zastosowaniem innowacyjnych technologii pozwalających wytworzyć produkt inżynierii tkankowej „na miarę” dla Pacjenta oraz dokonać jego implantacji stosując komputerowe systemy wspomagania operacji.

bio-implant