A phase II trial of safety and efficacy of ADRCs delivered via the intracoronary route in the treatment of patients with ST-elevation acute myocardial infarction.

Źródło finansowania: The ADVANCE Clinical Trial Cytori Therapeutics, Inc. San Diego, USA
Badacz

Celem tego badania było dalsze sprawdzenie i ustalenie, czy komórki macierzyste i regeneracyjne pozyskane z tkanki tłuszczowej za pośrednictwem urządzenia medycznego Celution®, które pełni funkcję laboratorium, mogą dopomóc w przywróceniu prawidłowej czynności mięśnia sercowego po zawale. Komórki macierzyste i regeneracyjne, które stanowiły badany produkt leczniczy, były wstrzykiwane do tętnicy wieńcowej, doprowadzającej krew do uszkodzonej części serca.